top of page
EVENT / ติดต่อสอบถาม
Interested event / บริเวณที่ต้องการเข้ามาปรึกษา

Thank you for your interested our event

ขอบคุณสำหรับการส่งข้อมูลค่ะ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

ทางบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เพื่อรับสมัครงานจากผู้สมัครงานและดำเนินการคัดเลือก

① รายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล : ชื่อ, เบอร์ติดต่อ, ไลน์

② วัตถุประสงค์การเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล : บริการให้คำปรึกษาศัลยกรรมและบริการต่างๆ ของโรงพยาบาลไอดี

③ ระยะเวลาการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล : เมื่อวัตถุประสงค์ของการให้การปรึกษาเสร็จสิ้น

f7e8c32d420b6da05f807488ebf8a1e5_edited.
LINE / คลิ๊กปรึกษา
  • Tik의 톡
  • f7e8c32d420b6da05f807488ebf8a1e5_edited.
  • 580b57fcd9996e24bc43c543
  • 페이스 북 사회 아이콘
  • Instagram
  • 유튜브
  • 지저귀다
bottom of page